Som dei fleste veit er vidare vaksinering med AstraZeneca stoppa i Noreg.

Persnar som vart vaksinert med fyrste dose AstraZeneca i veke 9 og 10 i Vinje vil få tilbod om vaksinering med Pfizer som andre dose i veke 21 og 22.
Inkalling blir sendt ut i veke 19 og det er viktig at de melder raskt tilbake, då dette krev ekstra vaksineressursar.
Inkalling kjem på SMS eller HelseNorge.