Einingsleiar for reinhald Anne Langen har fråver frå stillinga fram til 4. april 2022.
Me hadde 6 søkarar til stillinga, der tre var inne til intervju.

Personalrådgjevar Eva Vistad er tilsett i vikariatet for Anne.