Beredskapsleiinga har bestemt at inngangsdører til Helsehuset skal stengjast, slik at ikkje andre enn dei som jobbar her kjem inn ved hjelp av adgangskort.

Alle einingar der det fins personell som treng adgang og ikkje har kort, meld dette til Svein Moe samla pr avdeling på epost. Det gjeld spesielt desse som skal jobbe i helga.

Kommunehuset blir stengt for besøkande frå og med 16. mars. I fyrste omgang gjeld dette for dei komande to vekene.