Fylgjande er gjeldande for helsepersonell i VHO inntil vidare:
 

Fullvaksinerte som definerast som nærkontaktar

  • Skal informere leiaren sin.
  • Kan møte på arbeid etter negativ hurtigtest, dagleg.
  • Testing skal gjennomførast dagleg i 7 dagar.
  • Under arbeid skal det nyttast munnbind til ein kvar tid, og i pasientkontakt skal det også nyttast hanskar.
  • Det bør haldast 1 meter avstand til kollegar i 7 dagars perioden.
  • Ved symptom som kjenneteiknar covid-19 i denne perioden, skal den tilsette straks forlate arbeidsplassen, eller ikkje møte på arbeid. Leiar skal informerast om dette.

Uvaksinerte som definerast som nærkontaktar

  • Skal informere leiaren sin.
  • Skal ikkje ha pasientnært arbeid.
  • Bør helst omplasserast til andre arbeidsoppgåver utanfor avdelinga i 7 dagar.
  • Det må ligge føre negativ PCR test og vurdering av smitteteam/kommuneoverlege før personalet kan returnere til pasientnært arbeid.