Årets utgåve er elektronisk og den er tilgjengeleg på Pensjonskontoret si nettside som du finn her

Pdf utgåva finn du her