Oppgradering av Gat, MinGat og tillegsmodular torsdag 17. mars frå kl. 08.30. Gat blir tatt ned under oppgradering til ny versjon.

Det vil bli sendt ut melding når Gat er klar til bruk.