Det er tidlegare annonsert datoar for vaksinering for kommunalt tilsette. Desse utgår. Nye datoar blir opplyst så snart dei er klare.

Ved vaksinering av kommunalt tilsette er det desse som fyrst blir prioitert:

  • Helse og omsorgspersonell
  • Reinhald
  • Skule- og barnehagepersonell
  • IT personell
  • Tilsette på økonomi/løn
  • Vann/avløp
  • Tenestetorg

 

Grunna usikker tilgang på tilstrekkeleg med  vaksiner, er det gjort prioritering ut frå vurdering av å sikre samfunnskritiske funksjonar best mogeleg.