Alle prøvene teke av pasientar og tilsette ved Vinje sjukeheim, etter den positive testen av ein tilsett laurdag 28. november, er negative. 

Testrunde nr to startar i dag. Re-testing blir gjort kvar tredje dag i ti dagar etter den positive testen.