Det nye venterommet er no ferdig og blir tatt i bruk frå fredag 9. april. Venterommet er på sama stad som det gamle var.
Inngangen er som før - Inngang A.

22. og 23. april blir inngang A stengt grunna grave- og støypearbeid i samband med tak over inngangen. Ein må då bruke inngang B desse dagane.
Legekontoret vil måtte ha noko endra drift grunna mangel/tilgang på venterom. Pasientane må hentast ute ved ambulanseinngangen og smittebrakka flyttast til egna område.