Det er nytt nykelkortsystem på Raulandshuset, alle som må ha kort må ta kontakt med vaktmeister Arne Vaa frå måndag - fredag, mellom kl. 08.00 - 15.00

Det er og nytt nykelkort til styrkerommet på Vinjehuset. Har du betalt for styrketrening i 2022, må du få nytt kort av vaktmeister. Ta kontakt med Jenny på telefon 916 83 146 for å avtle tid.

Minner også om at symjebassenga er opne for personaltrim igjen. Opningstidene finn du her