På intranettet vil det bli lagt ut interne stillingar, informasjon om personaltrim, snarvegar til ulike program, samt aktuelle saker og informasjon til tilsette. 

Rutiner, interne skjema o.l finn du nå i Compilo. Har du spørsmål til dette ta kontakt med einingsleiar, personalrådgjevar Eva Vistad (eva.vistad@vinje.kommune.no), eller organisasjonssjef Margit Karlsen (margit.karlsen@vinje.kommune.no)