Skrivet kan du lese her,  ligg under oppdatert informasjon til deg som tilsett