Her vil me informere om interne kurs, workshop og webinar.
Ved kurstema står det kva for målgruppe me rettar oss mot (t.d. «for alle»)

Me prøvar å planlegge kurs som kan vera interessante for dei fleste som webinar.
Desse blir tatt opptak av og lenka til opptaket vil ligge under same «knapp», men under «opptak…»

Det kjem fleire kurs etterkvart.
Om du har idear til kurs, ta kontakt med Organisasjonssjef eller Tenestetorget
Me ynskjer å utvikle interne kurs på tema de har behov for å vite meir om.