Jordmor Lisbeth Kopperud er tilsett som jordmorvikar. Ho blir å finne på Vinje helsestasjon frem til 01.12.21 Ho kjem frå jobb i OUS-fødeavd. Abc. Lisbeth har erfaring som kommunejordmor, med fødsels og barselomsorg, prevensjon, akupunktur, og kursvirksomhet. Ho er og utdanna psykiatrisk sjukepleiar, og engasjert i kvinner med følelsesmessige utfordringar rundt svangerskap og fødsel.