Rune er oppvaksen i Vinje og no busett i Åmot. Rune har lang fartstid i skuleverket i Vinje, både som lærar, assisterande skulesjef og skulesjef. Han starta å arbeide i skuleverket i Vinje kommune i 2011. Me er glade for å kunne ynskje Rune velkomen i rolla som rektor ved Edland skule.