Anne Ragnhid Øvrebø frå Dalen er blitt tilsett som personalrådgjevar i eininga Vinje helse og omsorg. Ho starta i stillinga den 10.08.20 og har kontorplass på kommunehuset. Anne Ragnhild kjem frå stilling som rettleiar i Nav.

Som personalrådgjevar vil Anne Ragnhild  sine ansvarsområde bla vere rettleiing og støtte av leierar i lov og avtaleverk innan personalfaglege spørsmål, jobbe med endringar i virksomheten som påvirkar dei tilsette, delegert mynde til å ta avgjersler på personalområdet, jobbe med utvikling og forbedring av arbeidsmiljø og bidra til gode kompetanse og rekrutteringsprosessar i eininga.

Anne Ragnhild Øvrebø