Guro Libjå har tidlegare jobba på rekneskapskontor, dei siste 15 åra har ho jobba som økonomikonsulent/skatteoppkrevjar i Fyresdal kommune.
Ho gledar seg til å bli ein del av økonomiavdelinga i Vinje kommune, og starte på nye utfordringar her.

Ho tek til i stillinga som lønsansvarleg 1. oktober