Mia Marielle Ciccone tok til i stillinga 01.06.21.

Mia har vore mykje på flyttefot i Noreg og har oppvekst frå Nigeria og USA.
Ho har ein Bachelor i Statsvitenskap frå Universitetet i Tromsø og sosiologi frå Universitetet i California, Berkeley. Etter fleire år utanfor Noreg, har ho fått god erfaring med det å etablere seg i Noreg og kva det krever å bli integrert i små lokale samfunn.
Mia ynskjer å bidra med sin kompetanse og erfaring i Integreringstenesta i Vinje kommune.