Raymond D Ryland er tilsett som avdelingsleiar ved Svingen bufellesskap og Reini . Han tok til  i stillinga 01.08.21

Raymond er 38 år. Han kjem frå Finnmark, men er busett i Høydalsmo saman med kone og 2 born.

Raymond har bachelor i  vernepleie. Han har  10 års erfaring frå å jobbe med mennesker med funksjonsvariasjonar, der 8 av dei i Vinje kommune 

Raymond er fagleg engasjera  og ynskjer å vere ein  positiv pådrivar for å utvikle Tenester for funksjonshemma vidare. Han  gler seg til å starte i jobben.