Hege Rorgemoen er tilsett som  avdelingsleiar ved heimetenestene på Rauland som inkluderar Rauland omsorgssenter. Ho starta opp i stillinga 04.01.21.

Hege er 45 år. Har mann og fire born, og bur i Øyfjell. Ho har bachelor i sjukepleie med spesialisering innan diabetes, og har etter utdanninga jobba på medisinsk avdeling Rjukan sjukehus, og seinare i heimetenesta i Rauland og som diabetessjukepleiar i kommunen.   

Hege gler seg til å starte som avdelingsleiar i heimetenesta på Rauland med gode kollegaer og flotte innbyggjarar.