I haust blir dei fleste medarbeidarane i Vinje kommune inviterte til å svare på medarbeidarundersøkinga 10faktor.

Undersøkinga vil vere open frå 19.10.20 til 8.11.20. Du som blir invitert til å svare på undersøkinga, vil få ein e-post frå Kommuneforlaget (KF) til di kommunale epostadresse med påloggingsinformasjon. 

Tilsette ved sjukeheimen, Svingen, legekontoret og psykisk helse og rus vil bli invitert over nyttår.

For meir info, viser me til epost frå rådmann Jan Myrekrok torsdag 8.10.