Mars

1. mars - kl. 14. - 14.30  Outlookk - for alle

Kurset er på teams.
klikk her for å delta- teamslenke

Kursinnhald: Lage signatur - autosvar/fråværsassisten - planleggingsassistent - opprette mapper (e-post) - reglar/flytting av e-post (fordelar og ulemper) - sjekke kalenderar

Kurshaldar er organisasjonssjef

 

8. mars kl. 12 - 14 Brannvern - for leiarar
Kurset er på multimediarommet (bibliotekbygget)

Kursinnhald: Branninstrukser, rutiner og brannteikningar
Workshop

 

17. mars - kl. 13.30 - 14 Compilo - for alle
Kurset er på teams.
klikk her for å delta - teamslenke

Kursinnhald: Dokumentbiblioteket (finne rutiner, opprette dokument - vedlegg i rutiner - lime inn lenker – forkortingar i tittel)
Kurshaldar: personalavdeling

April

6. april - kl. 9 - 15 Introduksjonsdag - for nytilsette

Vinjehuset - møterom i 2. etg.   

Påmeldingsskjema nederst på sida                                                                               
Kurshaldar: HR/ personalavdeling

 

20. april - kl. 13 - 13.30 Gjennomgang av lønnslipp - for alle

Kurset er på teams.
klikk her for å delta - teamslenke

Kursinnhald: Gå gjennom lønslipp for dagarbeid, turnus og timeløn.                                       

Kurshaldar: Camilla Johansen

 

 
26. april - kl. 9 - 11                                                                                                                                                                  Compilo - for tilsette med tilgang til ROS modul

Kurset er på teams.
klikk her for å delta - teamslenke

Kursinnhald: ROS

Kurshaldar: Eva Vistad

 

 

Mai

 

5. mai - kl. 9 - 9.40                   

Personal - for leiarar med personalansvar

Kurset er på teams.
Klikk her for å delta - teamslenke

Kursinnhald: Bruk av oppfølgingsplanar, eigenmeldingsdagar, arbeidsgjevarperiode og fritak frå arbeidsgjevarperiode

Kurshaldar: NAV

 

 

20. mai - kl. 9 - 9.40

Personal - for leiarar med personalansvar

Kurset er på teams.
Klikk her for å delta - teamslenke

Kursinnhald: ulike arbeidsmarknadstiltak som ein kan bruke for å forebygge sjukefråver og få sjukemledte tilbake på jobb.

Kurshaldar: NAV

 

 

 

Juni

7. juni - kl. 9 - 14 Compilo - for leiarar og superbrukarar
Kurset er på multimedirommet.

Kursinnhald: Rutiner
Ta med ei rutine du vil skrive       
Kurshaldar: personalavdeling

 

10. juni - kl. 9 - 9.40 Hjelpemiddelsentralen - for lederar

Kurset er på teams.
Klikk her for å delta - teamslenke

Kursinnhald: Informasjon om kva Hjelpemiddelsentralen tilbyr
Kurshaldar: Olav v/Hjelpemiddelsentralen

 

August

30. august kl. 09.00 - 09.45 Personalforsikringar
Kurset er på teams
Klikk her for å delta - kurslenke

Kursinnhald: 
Innlogging til nettsida - forsikringsselskap (Waco)
Kort Gjennomgang av personalforsikringar
Kva gjer eg dersom det skjer noko?
Kundekontaktar – korleis få meir informasjon?
Målgruppe: for alle tilsette
Kurshaldar: Organisasjonssjef Margit EKarlsen

September

 29. september - kl. 09 -9.30 Innovasjon
Kurset er på teams
Klikk her for å delta - teamslenke

Kursinnhald:
Kva er innovasjon
Typer innovasjon.
Korleis vere innovativ i Vinje kommune?Innovasjon kontra utviklingsarbeid.
Kva for fordeler gir dette oss i kvardagen?

Målgruppe: for alle tlsette
Kurshaldar: Organisasjonssjef Margit E Karlsen

 

Oktober

Heile oktober Informasjonssikkerhet
Nasjonal informasjonssikkerhetsmånad.
kurs/workshop denne månaden i samband med dette - Meir info kjem
Kurshaldar: personalsjef/digidir/IT leiar

 

November

8. november kl. 9 - 11 HMS 
for leaiarar/nestleiarar
Workshop
Kursinnhald: rutiner, ROS, ergonomi, oppfylging etter ROS
Kurshaldar: personalavdelinga

 

 

 

Påmeldingsskjema