Det skal vere installert lenke til telefonbok på skrivebordet på datamaskina di. Ellers finn du lenke på snarvegane her på intranett.

I telefonboka kan du søkje både på for- og etternamn. Når du får opp namnet klikkar du på det. Her står telefonnummer, e-postadresse og om/når vedkomande er tilgjengeleg. Trykker du på "Se aktiviteter" får du oppkalenderen til vedkomande. 

Eit anna alternativ er i Outlooken/E-posten. Oppe til høgre på verktøylinja kan du søkje på person. Her må du søkje på fornamn. Her får du opp telefonnummer, epostadresse og om vedkomande er tilgjengeleg, men ikkje info framover.

Savnar du personar i kontaktbasen eller du ser personar som ikkje skal vera der, er det fint om du seier ifrå til support.