Har du spørsmål om kommunen si rolle som arbeidsgjevar i samband med koronaviruset kan du sjå ofte stilte spørsmål på KS sine sider. 

KS sine sider finn du her