Kurs i klarspråk - kursdokument

Målbruksplanen

I målbruksplanen står det at kommunen skal i hovudsak nytte ei konsekvent språklinje, og me bør i utgangspunktet halde oss innanfor læreboknormalen eller godkjent nynorsk. Der det finst valfrie former, bør me velje den forma som ligg nærast vinje-dialekten.

I kommunen skal desse formene nyttast:
Kløyvd infinitiv eller e-infinitiv, me, skule, fyrst, då, no, ynskje.

Her kan du lesa heile målbruksplanen til Vinje kommune.

Sjekkliste for skribentar

sjekkliste for skribentar2.png

Nyttige lenker