Det kjem pr. nå ikkje til å bli laga nye lokale forskrifter i høve innreise eller karantene, og folk er velkomne til å opphalde seg på fritidseigedomane sine.

Les meir her