Hei alle saman!

Me ynskjer å legge ut gladsaker på kommunens facebook og instagram. Stort og smått.
Håpar de kan hjelpe oss med dette ved å sende bilde og tekst på epost
Viktig å ta omsyn til personvern!

Her er eit eksempel:

Me set pris på alle forslag som blir sendt!

Helsing Tenestetorget