Etter regjeringa sin pressekonferanse i går og dagens møte i kommunens kriseleiing endrar me på tiltaka for kommunehuset.

  • Møter skal som hovudregel gjennomførast på digital plattform
  • Kommunehuset ope, men møter med sakshandsamarar skal vere avtala på førehand
  • Besøkande skal oppmodast om å bruke munnbind
  • Bruk av heimekontor kan avtalast med næraste leiar
  • Møteromma er opne for booking – de må som før halde dykk innanfor makstalet for personar i rommet
  • Matrommet er ope att – de må halde dykk innanfor makstalet for personar i rommet og fylgje «seteplanen»

Meir oppdatering etter nye nasjonale tiltak gjeldande frå fredag 16. april kan du lese her