Det er sett i gang eit arbeid for å skaffe eit rekrutteringsverktøy.
Verktøyet skal brukast av alle som involverast i tilsetjingsprosessar. Eit slikt system vil gjera det lettare for potensielle arbeidssøkjarar å søkje jobb hjå oss og vil gjera arbeidet lettare for dei som skal lyse ut stillingar og gjennomføre tilsetjingsprosessar.
Prosessen blir gjennomført som eit prosjekt, som starta opp 10. juni.
Implementering av verktøyet vil ikkje skje før sein haust/nyttår.

Prosjektgruppa
Knut Seltveit (HR/personal)
Eva Vistad (HR/personal)
Aud Lillian Hustveit (verksemdsleiar Rauland skule)
Margit Bruleite (konsulent ved helse og meistring)
Ann Kristin Marumsrund (leiar av dokumentsenter/arkivleiar)
Margit Karlsen (organisasjonssjef)