Dagen handlar om å spørje pasientar eller brukarar "kva er viktig for deg?" Lytt til svaret, og fylg opp det som er viktig saman.

Ida Johanssen og Carsten Hald har hatt ei fellessamling med bebuarane på Bruli og hatt fine samtalar om kva som er viktig for den som bur på Bruli.
Kva er viktig for deg? dagen, gjev moglegheit til å sette eit ekstra fokus på det som er viktig for bebuaren og gje det ekstra oppmerksomhet, for å fylgje dette opp i arbeidet vårt for gode tenester, seier avd. leiar Carsten Hald

På Vinje sjukeheimen har dei markera dagen med eit godt grillmåltid tilberedt av kokkane ved Vinje kjøkendrift.