Er du innbyggar i Vinje kommune og trur du er smitta av koraona, har spørsmål rundt testing, har spørsmål om viruset elller er bekymra for korana kan du ta kontakt med vår koronakontakt på telefon eller e-post. (ikkje spørsmål om karantenereglar, forskrifter mv)
Alvorleg sjuke skal ringe legevakta.
Då det kan vera stor pågang på telefonen er e-post å anbefale.

Telefon: 35 06 25 16. Måndag - fredag kl. 08.00 - 11.30 og 12.30 - 15.30
E-post: corona@vinje.kommune.no