Primæroppgåva til ordføraren er mediekontakt og vi må skjerme han frå andre spørsmål.

Har du som tilsett spørsmål om din arbeidssituasjon, så gå tenesteveg og ta kontakt med din næraste leiar. Har du spørsmål om korleis dine familiemedlemmer skal forhalde seg, så skal du også kontakte næraste leiar.

Har du som innbyggjar spørsmål til kommunen, så ta kontakt med Tenestetorget.

Les det me legg ut på heimesida og fylg med på Folkehelseinstituttet sine heimesider, her ligg det gode råd – informasjonen kan endre seg fleire gongar dagleg.