All fråversmarkering skal skje i kalenderen i Outlook.

  • Det skal brukast kodar i kalenderen i Outlook og dei må ha kolon bak dersom du vil stenge telefonen.
    T.d. MØT: avdelingsleiarmøte. Då vil telefonen vera stengt og informasjonen "avdelingsleiarmøte" vil visast i kalender, telefonbok og på sentralbordet.
  • Dersom du ikkje er på kontoret, men likevel er ledig er det viktig at du markerar deg som ledig i outlook når du opprettar "avtala".
  • Dersom du vil legge inn private avtaler kan du bruke "hengelåsen".

bruk av kalender.png

Kodar:    
ANN - Annet 
TJE - Tenesteoppdrag
MØT - Møte
TJR - Tenestereise
DEL - Deltid
PER - Permisjon
UTE - Ute
SYK - Syk
GFD - Gått for dagen
AVS - Avspasering
FER - Ferie

: Telefon stengt
; Telefon open

 

NB: Hugs å bruke fråversassistenten på e-posten også, når du er vekke over lengre tid.