Me arbeider for å gjere internkontrollsystemet Compilo meir brukarvennleg og kjem til å gjere nokre endringar i mappestrukturen i dokumentbiblioteket.
I vedlegget her kan du sjå kva som vert endra.