Grunna redusert personell på IT i Vinje må tilsette kontakte oss på support@vtds.no eller 992 02 519.

Då vil du få hjelp, og er det er behov for fysisk oppmøte vil me i VTDS gjere avtale om å koma.

Me jobbar med alternative løysingar for å ha tilsette fysisk i Åmot, om ikkje alle dagar, så fleire dagar i veka. Dette vil det kome meir informasjon om når kabalen er lagt.

Med helsing
Grunde Seltveit
Leiar Vest-Telemark Driftssenter