Systemet skal sikre at kommunen har tilgjengeleg lovpålagte prosedyrer, dokumentasjon og registrering av avvik. Interne skjema og rutiner skal også ligge i Compilo. 

For å logge seg på Compilo nyttar ein sama brukarnamn og passord som ved pålogging på kommunal datamaskin. Dersom du ikkje kjem inn med dette, fylg denne rettleiinga.

Det er i ulik grad blitt sett i verk ute i einingane og nokre einingar har kome lengre enn andre. Me arbeider heile tida for at det skal vere eit system for alle tilsette i kommunen.

Litt om korleis Compilo er bygd opp

Om de lurar på noko så ta kontakt med organisasjonssjef Margit E. Karlsen tlf. 35 06 23 10 eller personalrådgjevar Eva Vistad på tlf. 35 06 23 20.