Ann-Kristin kjem frå Mandal og er utdanna spesial vernepleiar. Ho har yrkeserfaring frå både kommune og spesialisthelsetenesta. Som bustadkonsulent bistår ho med hjelp, rettleiing og opplæring til personar som treng støtte for å meistre sin busituasjon slik at det vert godt å bu i eigen heim.

Ho er også kommunen sin sakshandsamar ved søknad om lån og tilskot frå Husbanken til utbetring og kjøp av bolig.

Kontaktinfo:
Ann-Kristin Egge
Bustadskonsulent ved koordinering -og tildelingskontoret
Tlf: 35 06 25 54 /  913 99 002